Actueel

Stille omgang en herdenking 4 mei 2023

Soarch foar inoar, ek oer de grins!

In Opsterland zorgen we voor elkaar. De mienskip is het goud van onze gemeente. Wij dragen graag ons steentje bij, ook als er hulp over de grens nodig is. Daarom brachten we al eerder een goede maar afgeschreven auto naar Oekraïne, gevuld met hulpgoederen. Begin april brengen we een tweede. Deze bus schenkt Opsterland en we regelen het vervoer, maar we vragen úw hulp om de bus te vullen.

Dogge jo mei? https://www.opsterland.nl/bus-oekraineLedenvergadering Plaatselijk Belang - woensdag 16 november 2022

Het bestuur van Plaatselijk Belang Tijnje nodigt u uit voor haar ledenvergadering op woensdag 16 november 2022 om 19.30 uur in dorpshuis De Trekkerstinte.

Documenten behorend bij de ledenvergadering:
Agenda Algemene Ledenvergadering 16 november 2022 (PDF-bestand)
Notulen ALV april 2022 (PDF-bestand)
Jaarverslag 2022 (PDF-bestand)
Huishoudelijk reglement PBT (concept) (PDF-bestand)

Vergaderstukken zijn op te vragen bij het secretariaat.

Stille omgang en herdenking 4 mei 2022

Na twee jaren van een alternatieve herdenking als gevolg van de coronamaatregelen kunnen we ditmaal weer op de vertrouwde manier de slachtoffers herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Op 4 mei verzamelen we om 19.00 uur in de kerk Rolbr�gedyk voor een stille omgang via de Breewei, Warrewei, Winia Ikkers en Master Roordawei naar de Algemene Begraafplaats. Na de kranslegging, een overdenking door wethouder Libbe de Vries en een voordracht van schoolkinderen herdenken we na het klokluiden hen die vielen. Ons volkslied zal, net als de overige muzikale omlijsting, worden verzorgd door de Bazuin.

Wij verzoeken u vriendelijk tussen 18.00 en 21.00 uur de vlag halfstok te hangen. De Breewei zal tussen 19.15 en 20.10 uur worden afgesloten voor het verkeer om de herdenking op gepaste wijze te kunnen laten plaatsvinden.

Indien het voor u bezwaarlijk is om deel te nemen aan de stille omgang, kunt u rechtstreeks naar de Algemene Begraafplaats staan voor de herdenking.

Bijeenkomst herbestemming scholengebied - donderdag 21 april 2022

Nu de plannen voor de multifunctionele accommodatie aan de Breewei steeds concreter zijn, willen we graag uw mening weten over de wensen voor een nieuwe invulling van het gebied van de huidige scholen, gymzaal en dorpshuis. Alle Tijnsters zijn welkom om hierover mee te praten, aansluitend aan de ledenvergadering op 21 april in De Trekkerstinte. Verwachting is dat we rond 21.00 uur kunnen gaan starten.

Oproep PKN Tijnje - Terwispel


Dorpsgenoten van Terwispel en Tijnje

Iedereen is geschrokken van de oorlogssituatie in Oekra�ne. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het dodelijk geweld. Veel mensen in Tijnje en Terwispel bieden al hulp in de vorm van giften, onderdak etc. Ook als kerkenraad en kerkrentmeesters van PKN Tijnje - Terwispel willen wij hulp bieden. Wij stellen de 'Utkomst' beschikbaar en zullen deze inrichten voor vluchtelingen uit Oekra�ne. Hiervoor en voor begeleiding kunnen wij uw hulp gebruiken. Wij doen dan ook graag een beroep op iedereen in Tijnje en Terwispel om iets bij te dragen.

Bijgaand vindt u een lijst met goederen en huisraad om deze vluchtelingen te voorzien van de eerste noodzakelijke voorzieningen. Heeft u geen goederen maar wilt u wel op een andere manier mee werken neem dan contact op met een van de onderstaande personen. Ook alle vragen zijn welkom. Wij hopen u op deze manier voorlopig voldoende ge�nformeerd te hebben. U kunt bij de onderstaande personen reageren.

Andries Hoekstra 06-20530609, ds. Frans Willem Verbaas, Anna Rijpma, Annet Koopmans, Tineke Altena en Frank de Koster. Wij hebben ook een emailadres aangemaakt en dat is Oekrainepgtt@gmail.com.

Wat is er nodig!

  • Bedden; 2 persoons, 1 persoons, stapelbed, ledikantje. Inclusief matrassen, dekbedden en beddengoed.
  • Handdoeken, washandjes en douchebenodigdheden.
  • Kookgerei. Kookpannen, pannenkoekpannen, wok, opscheplepels en spatels.
  • Wasmachine, droger en droogrek. Waspoeder.
  • Fietsen, -Speelgoed. zowel voor binnen als buiten. Afhankelijk van leeftijd.
  • Radio, TV. Eventueel grote gordijnen om afscheiding te maken tussen bedden.
  • Kleding. Ook afhankelijk van wie er komt. Voedselvoorraad voor eerste moment.

Verkeerssituatie Breewei

Sinds 2016 zijn we gestart met de realisatie van de MFA De Tynje. Vanuit de regiegroep hebben we signalen ontvangen dat de verkeerssituatie bij de toekomstige MFA De Tynje de nodige uitdagingen geeft. Vanuit diverse overleggen met buurt,...meer

Coronavirus

Beste Tynsters, de maatregelen om het coronavirus in te dammen grijpen steeds meer in ons sociale leven. Het verenigingsleven is abrupt tot stilstand gekomen, de sport, het toneel en andere sociale activiteiten hebben we...meer

DorpsVisie Tijnje

Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Leefbaarheid van dorpen is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van...meer

Multi Functionele Accomodatie

In Tijnje staan meerdere oude gebouwen met diverse functies die inmiddels ruimschoots zijn afgeschreven. Vanuit Vitaal Opsterland 2 wordt door de Gemeente Opsterland geadviseerd alle bestaande functies te combineren in één gebouw. Ondermeer de scholen en het dorpshuis moeten er in worden gehuisvest. In september hebben we met vele mogelijke betrokkenen de aftrap gedaan van de realisatie van een MFA in Tijnje .........meer

Terug naar boven

Gerealiseerd

4 mei herdenking in Tijnje wederom online

Net als vorig jaar is het ten gevolge van de coronamaatregelen niet mogelijk om gezamenlijk te herdenken op 4 mei. Wederom kiest Tijnje daarom voor een thuisherdenking. Een kleine delegatie van Plaatselijk Belang en de jeugdraad zal een krans leggen bij het monument ....meer

Nieuwjaarsreceptie 2021

Dit jaar helaas geen nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang. Daarom hierbij het digitale nijjierspraatsje van onze voorzitter! Tynster Helden! Ze zijn er ieder jaar! Omdat we ze dit jaar niet kunnen huldigen tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang, doen we dat met dit filmpje!! Of...meer

Jaarverslag 2020

Volgens onze statuten dienen we als bestuur jaarlijks een aantal zaken voor te leggen aan onze leden. Helaas is het in deze tijd niet mogelijke om een ledenvergadering te organiseren. De financiën zijn gecontroleerd door de kascommissie en zij hebben daarin geen omissies gevonden. Ons jaarverslag is hier te vinden.

Herdenking 4 mei 2020

Anderhalve meter zijn we van elkaar gescheiden
Heel soms voelt het even dichterbij
Wanneer ik hoor over de oorlog van lang geleden,
Voor Pake en Beppe is het nog zo dichtbij ....meer

Stremming

De gemeente Opsterland laat de komende periode herstelwerkzaamheden verrichten aan verschillende wegen in de gemeente ....meer

Thuisherdenking 4 mei 2020

In Tijnje worden ieder jaar op 4 mei op indrukwekkende wijze de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Als gevolg van de coronacrisis kunnen er dit jaar echter geen stille tocht en samenkomst op de algemene begraafplaats ....meer

Verslag Ledenvergadering 2019

Het verslag van de jaarvergadering van woensdag 13 november 2019 is ........meer

Bomenkap

In de Gemeente Opsterland is bij essen een ziekte waargenomen, de essentaksterfte, ook wel essensterfte genoemd. Essentaksterfte is bij uitstek een ........meer

Nieuwjaarsreceptie 2020

Het was gezellig druk in het dorpshuis in Tijnje tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang. Deze begon met het jaarlijkse praatje van de voorzitter. Marc Mulder blikte terug op het afgelopen jaar waarin ...meer

N392

Op de provinciale weg, de N392, gaat de provincie Fryslân vijf kruispunten aanpakken. Het gaat om het deel Akkrum - Aldeboarn - Tijnje - Gorredijk. De huidige inrichting van deze kruispunten op de N392 voldoet niet. Het doel is om de ...meer

Ledenvergadering 2019

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 13 november 2019 in Dorpshuis De Trekkerstinte aanvang 20.00 uur ........meer

Glasvezel buitengebied

Op 4 oktober is door KabelNoord in het dorpshuis toegelicht hoe men de buitengebieden van Friesland op snel internet wil aansluiten. We gebruiken onze internetverbinding tegenwoordig voor heel veel zaken. Een snelle en betrouwbare verbinding is daarom ........meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2019

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Nieuwjaarsreceptie 2019

Het was weer gezellig druk in het dorpshuis in Tijnje tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang. Een aantal leuke korte optredens door verschillende verenigingen maakte het een dynamische avond. Voorzitter...meer

Ledenvergadering 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 14 november 2018 in Dorpshuis De Trekkerstinte aanvang 20.00 uur ........meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2018

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Dorpsspiegel 2018

Wat vindt u van de voorzieningen in Tijnje? Is het er prettig wonen? Gemeente Opsterland wil graag weten hoe u denkt over uw dorp en de gemeente. Daarom doen......meer

Bruggen

De Warrebrug over de Heafeart is 65 jaar oud en wordt deze winter vervangen. De nieuwe brug wordt breder, zodat er ruimte is voor een fietspad. De brug wordt ook geschikt gemaakt voor toekomstige ...meer

Olympisch kampioen Suzanne Schulting

Na 22 jaar hebben we weer een olympisch kampioen in Tijnje. Met 2 olympische medailles; brons met de relayploeg met een wereld record en het goud op de 1000 meter op de Olympische Spelen van Pyeonchang voor ...meer

Nieuwjaarsreceptie 2018

Het was weer gezellig druk in het dorpshuis in Tijnje tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang. Een aantal leuke korte optredens door verschillende verenigingen maakte het een dynamische avond. Voorzitter...meer

Gecombineerde ledenvergadering?

Vrijwel iedere vereniging is volgens de statuten verplicht een jaarlijkse ledenvergadering te organiseren. Bij diverse verenigingen wordt dit echter min of meer een formaliteit en is de...meer

Calisthenics

Vanuit het dorp is het initiatief gekomen voor calisthenics in Tijnje. Het gaat hier om een sportparkje waar je oefeningen kunt doen met je lichaamsgewicht. Om een beter beeld te geven wat zo'n park is ....meer

Tynje.nl

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering is de vernieuwde website Tynje.nl gepresenteerd door de enthousiaste webredactie. Hierbij werd ingegaan op de toegevoegde waarde van een dorpswebsite en dat deze voor en van de inwoners van Tijnje is. Kijk snel eens op tynje.nl en laat je verrassen!

Ledenvergadering 2017

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 15 november 2017 in Dorpshuis De Trekkerstinte aanvang 20.00 uur ........meer

TynjeBuurtApp

In de afgelopen periode zijn veel buurten flink aan de slag gegaan met de appgroepen voor buurtpreventie. Er zijn beheerders aangesteld en telefoonnummers ingevoerd, de stickers zitten naast de deuren en de flyers zijn ....meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2017

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Nieuwjaarsreceptie 2017

Sinds enkele jaren worden in Tijnje tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang de kampioenen uit het voorliggende jaar gehuldigd. Vrijdag 6 januari bleek dat 2016 voor...meer

Dorpsbudget

Gemeente Opsterland verstrekt de dorpen een budget voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid. ....meer

Begraafplaats

Vanuit Gemeente Opsterland is ons gevraagd mee te denken over een opknapbeurt van de begraafplaats. Onder meer de scheiding tussen het oude en nieuwe gedeelte, welke bestaat uit ....meer

Ledenvergadering 2016

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 16 november 2015 in Dorpshuis De Trekkerstinte aanvang 20.00 uur ........meer

Reanimatie in Tijnje

Ook in Tijnje zijn de AED's nu beter bereikbaar. Beide beschikbare AED's hebben een vaste plek gekregen. Bij de ingang van het Teningehûs en bij de Sportkantine. Kijk voor de exacte locatie of meer informatie op www.tynje.nl/aed. En meld je aan als reanimator ....meer

Tynje.nl

De website Tynje.nl wordt niet meer geactualiseerd. Samen met de webmaster Hans van der Linden zijn wij op zoek naar een nieuwe invulling voor de website Tynje.nl. Graag willen wij met u de mogelijkheden en uitdagingen bespreken......meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2016

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Bestemmingsplan “Tijnje – Kom”

Sinds 26 februari ligt gedurende 6 weken het voorontwerpbestemmings-plan “Tijnje – Kom” ter inzage. Net als eerder het bestemmingsplan buitengebied, was het oude plan gedateerd waardoor het moest worden bijgewerkt. Het bestemmingsplan heeft tot doel om een actuele juridisch-planologische regeling te geven voor het plangebied. Het plan kan worden ingekeken op het gemeentehuis, maar ook via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Buurtbus

De bemensing van de buurtbus is een probleem. Er zijn onvoldoende vrijwilligers voor de buurtbus na....meer

Nieuwjaarsreceptie 2016

Het was gezellig druk tijdens de nieuwjaarsreceptie, zaterdag 2 januari in het dorpshuis. Dit is altijd een mooie gelegenheid om dorpsgenoten een gelukkig nieuw jaar te....meer

Maak het ze niet te makkelijk

In het afgelopen weken is er in het dorp meerdere keren ingebroken. Uit onderzoek is gebleken dat na een inbraak, het dorp een verhoogd risico loopt op nieuwe inbraken. De inbreker kent immers het soort huizen ....meer

Ledenvergadering 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 18 november 2015 in Dorpshuis De Trekkerstinte aanvang 20.00 uur ........meer

Tynje 105

In de tweede week van september staat ons vijfjaarlijkse dorpsfeest voor de deur. De jonge feestcommissie heeft een leuk programma in elkaar gezet. Er zijn aktiviteiten voor jong en oud. Bijzonder is dat deze keer voor het eerst de prijsuitreikingen op zondagmiddag worden gedaan. Een leuke manier om met elkaar het feest gezellig af te sluiten. Vanzelfsprekend is ook de kermis weer aanwezig. Meer op de website.

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2015

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Breedband internet

Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk! De Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring nodigen u van harte uit om uw stem te laten horen middels een peiling van de behoefte onder burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied.......meer

Nieuwjaarsreceptie 2015

Maar liefst 12 kampioenen en kampioensteams konden er vrijdag 2 januari worden gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang Tijnje. In een afgeladen dorpshuis werden zij in het zonnetje gezet door hun dorpsgenoten. Dit jaar waren .........meer

Ledenvergadering 2014

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt opdonderdag 13 november 2013 in Dorpshuis De Trekkerstinte aanvang 20.00 uur ........meer

ABRI

Aan het begin van de Breewei is door Gemeente Opsterland de oude betonnen ABRI (bushokje) vervangen door een nieuwe ....meer

Populierenkap

In 2011 is gestart met de kap van populieren langs diverse wegen in Opsterland. Ongeveer de helft van het werk is al uitgevoerd. Voor de overige wegen heeft aanvullende ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Nu dat afgerond is, worden de populieren langs de andere wegen gekapt......meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2014

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Camperplaats

Voor veel camper-bezitters is het belangrijkste van een camper, het onafhankelijk zijn. Zelf kunnen bepalen wanneer je komt en weer gaat. Dicht bij de plek......meer

Riper Gebiedsvisie

Op 16 december 2008 heeft de commissie Romte van de Gemeente Opsterlân een plan van aanpak besproken om te komen tot de “Riper Gebiedsvisie”. Dit betreft een ruimtelijke visie waarin een integrale gebiedsgerichte aanpak voor West-Opsterland (gebied Tijnje – Nij Beets) wordt uitgewerkt......meer

PIN-automaat

De Rabobank heeft aangegeven dat de PIN-automaat in Tijnje zal verdwijnen. Naast het afnemend gebruik is ook de veiligheid een belangrijke reden om de automaat op te heffen. Dit omdat de automaat nu nog gesitueerd is in een woonhuis........meer

Nieuwjaarsreceptie 2014

Vrijdag 3 januari zat de zaal van het dorpshuis lekker vol tijdens de nieuwjaarsreceptie. Vele dorpsgenoten maakten gebruik van de mogelijkheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Tijdens zijn nieuwjaarspraatje had voorzitter Marc Mulder .........meer

Vitaal Tijnje

Tijdens het recente overleg met Burgemeester en Wethouders hebben wij hen een document 'Vitaal Tijnje'overhandigd waarin we weer eens laten zien wat we als Tijnster vrijwilligers allemaal voor elkaar hebben gekregen .........meer

Project Vitaal Opsterland 2 is afgerond!

Door vergrijzing en ontgroening van de dorpen veranderen de behoeften aan voorzieningen en accommodaties. Dit betekent dat de gemeente op termijn niet alle voorzieningen en accommodaties op het huidige peil moet of kan houden ........meer

Bezuinigingen Gemeentebedrijf

Vanuit het dorp horen wij de laatste tijd vaak klachten over het onderhoud van openbaar groen en wegen. Bijvoorbeeld het onderhoud aan het begraafplaats laat nogal te wensen over. Wij zijn hierover......meer

Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie 2014

Vrijdag 3 januari 2014 bent u weer van harte uitgenodigd bij onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Een terugblik op 2013, een blik vooruit naar 2014, een borrel, huldiging kampioen 2013 en uitwisseling van nieuwjaarswensen

Ledenvergadering 2013

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 13 november 2013 in Dorpshuis De Trekkerstinte aanvang 20.00 uur ........meer

Kuiertocht PvdA

Op 25 mei brachten fractie en bestuursleden van PvdA Opsterland, PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monasch en Provinciale Statenleden Riek van der Vlugt en Remco van Maurik een bezoek aan Tijnje en Gorredijk. Aan de hand van de presentatie Vitaal Tijnje en een kuiertocht door Tijnje ....meer

Herinrichting Romke van Damwei

Met de buurtgenoten en de speeltuinvereniging zijn Gemeente Opsterland en Plaatselijk Belang Tijnje in gesprek over de her-inrichting van de Romke van Damwei en het bijbehorende groen......meer

De Tynster Musykwein

Na een lange voorbereiding  gaan we starten met het opknappen van de Tynster Musykwein. We hebben een oude mobiele muziekkoepel verworven welke geschikt wordt gemaakt voor evenementen in het dorp. De Musykwein verkeert echter niet in goede staat en moet helemaal worden opgeknapt. We zullen hier te zijner tijd de hulp voor inroepen van mogelijke gebruikers. Maar....meer

Defibrillator

In het sportcomplex van Tijnje aan de Breewei is een AED aanwezig. Deze AED is door Gemeente Opsterland beschikbaar gesteld. Maar wat is een AED........meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2013

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Kroningsnacht

Als Plaatselijk Belang participeren wij in het initiatief om op Kroningsnacht een evenement op het Pipegaelsgeaplein te organiseren.........meer

De Tynje wer by de tiid

Zaterdag 2 februari 2013 is de nieuwe dorpsklok geplaatst op het Pipegaelsgeaplein. Met medewerking van .........meer

Nieuwjaarsreceptie 2013

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang afgelopen vrijdag sprak voorzitter Marc Mulder zijn zorg uit over de ontwikkeling van het dorp Tijnje. Doordat de overheid de komende jaren geen geld voor projecten heeft .........meer

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2013

Vrijdag 4 januari 2013 bent u weer van harte uitgenodigd bij onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Een terugblik op 2012, een blik vooruit naar 2013, een borrel en uitwisseling van nieuwjaarswensen .........meer

Ledenvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 21 november 2012 in Café De Riperkrite aanvang 20.00 uur ........meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2012

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Nieuwjaarsreceptie 2012

Vrijdag 6 januari 2012 bent u weer van harte uitgenodigd bij onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Een terugblik op 2011, een blik vooruit naar 2012 .........meer

Ledenvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje, welke gehouden wordt op woensdag 23 november 2011 in Café-Restaurant De Riperkrite aanvang 20.00 uur ........meer

Noflik en duorsum wenje yn Opsterlân

De gemeente Opsterland heeft samen met Energiewacht Groep uit Gorredijk  een energiebesparingactie in Opsterland.  Doet u mee, dan krijgt u een deskundig energiebesparingadvies voor uw woning. Hierin staat helder aangegeven met welke maatregelen u het beste resultaat  behaalt .......meer

Woningbouw Riperwâlden en Romke van Damwei

Al enkele jaren wordt er gebouwd op nieuwbouwterrein Riperwâlden aan de Noord-Oost zijde van Tijnje. Inmiddels zijn hier ruim 20 huizen gebouwd. Door diverse ontwikkelingen in het dorp is het de hoogste tijd om hier een vervolg aan te geven......meer

Noflik en duorsum wenje

Wilt u ook niet langer uw geld weggooien aan (te) hoge energielasten? Wilt u bijdragen aan een beter klimaat en tegelijkertijd uw wooncomfort vergroten? Doe dan nu mee aan de actie ‘Noflik en duorsum wenje op ‘e Tynje en yn Nij Beets’..... meer

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2011

Gemeente Opsterland heeft het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied gepubliceerd en wil dit voorleggen aan belanghebbenden en geïnteresseerden. Het gaat immers om uw bedrijf, uw woning, uw percelen weiland! Laat u informeren wat het nieuwe bestemmingsplan betekent voor uw specifieke situatie! En dan hebben we het met name over de inwoners en ondernemers uit het buitengebied en de groeperingen die er belangen hebben ......meer

Huldiging bemanning It Swarte Wief

Het Tynster Skûtsje het Swarte Wief wist zich tijdens het IFKS 2011 in de kijker te zeilen. Enkele jaren geleden streed dit skûtsje mee in de achterhoede tijdens wedstrijden. De huidige bemanning had toen nog vrijwel nooit gezeild. In een paar jaar is echter veel veranderd. Tijdens de IFKS-wedstrijden van dit jaar behaalden zij alleen maar eerste en tweede plaatsen waardoor ze glansrijk kampioen werden in de Kleine A-klasse. Een geweldige prestatie waarvoor wij de bemanning willen huldigen in de feesttent tijdens het trekkerbehendigheidsfeest op zaterdag 10 september om 22:30 uur.......meer

Populierenkap

In onze gemeente staan in de berm langs de Mouwewei, Seagerij en Koaibosk in Terwispel, Brêgeleane in Tijnje en De Ripen en de Legewei in Nij Beets een rij populieren. Om een aantal redenen is het van belang om deze bomen te kappen. Redenen om deze bomen te kappen zijn......meer

Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2011

Op 4 mei herdenken we slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ook in Tijnje doen we hier natuurlijk weer aan mee. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats ....meer

Buurtacademie

Mobiele telefoon, computers, internet, kinderopvang voor werkende ouders. Zo maar een aantal niet meer weg te denken ontwikkelingen van de afgelopen jaren......meer

Kern met Pit

Op vrijdag 18 maart hebben we in het provinciehuis in Leeuwarden de prijsuitreiking van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit bijgewoond. Als prijswinnaar ontvingen we het Predikaat Kern met Pit voor ....meer

Doch it foar dyn Doarp

Ook Tijnje heeft zich opgegeven voor het nieuwe televisie programma "Doch it foar dyn Doarp"van Omrop Fryslan. Dorpen uit Fryslân krijgen van Omrop Fryslan van dinsdag tot en met zaterdag een half uur TV aangeboden. De dorpen moeten ......meer

Nieuwjaarsreceptie 2011

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang afgelopen vrijdag sprak voorzitter Marc Mulder zijn zorg uit over de ontwikkeling van het dorp Tijnje. Doordat de overheid de komende jaren geen geld voor projecten heeft....... meer

Pipegaelsgeaplein

Al een aantal jaren wordt er gesproken over een opknapbeurt voor het Pipegaelsgeaplein (het pleintje aan de Breewei tegenover het voormalige postkantoor). Dit pleintje ligt er ”súterich” bij. Slecht onderhoud, vol met vrachtwagens, stortplaats voor groenafval, stalling voor keten en machines......meer

Dorpsspiegel 2009

In 2002 is door gemeente Opsterland het huidige dorpenbeleid ingezet. De Plaatselijk Belangen in Opsterland en de gemeente hebben toen "dorpsspiegels" opgezet. Door middel van enquêtes, gesprekken, fotosessies......meer

Lange Termijn Visie Tijnje

De afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan een lange termijn visie voor Tijnje. Hiervoor hebben wij vanuit het hele dorp ideeën, aanbevelingen en commentaren ontvangen. Wij hebben de inbreng zodanig in de visie verwerkt dat deze breed wordt gedragen in het dorp.....meer

Welkom mappen

Om nieuwe inwoners van Tynje te informeren over het rijke verenigingsleven in het dorp heeft Plaatselijk Belang welkomstmappen geïntroduceerd.....meer

Terug naar boven