Realisatie MFA De Tynje

"Alleen lukt niets, maar samen lukt alles". Dat heeft Tijnje wel bewezen met projecten als de realisatie van het natuurzwembad en een nieuwe voetbalkantine. De Tijnsters gaan een uitdaging niet uit de weg en weten de krachten in het dorp goed te bundelen.

Een aantal voorzieningen in Tijnje is aan vervanging toe. Het dorpshuis, de scholen en de gymzaal zijn volledig afgeschreven en voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Al langere tijd heeft Tijnje de wens om deze voorzieningen te combineren in een multifunctionele accommodatie (MFA). In de dorpsvisie uit 2009 is een MFA als speerpunt benoemd.

Voor het project ‘Realisatie MFA De Tynje’ hebben al vele dorpsgenoten een bijdrage geleverd. In verschillende werkgroepen is uitgebreid nagedacht over de wensen en plannen. We beseffen dat het realiseren van een duurzaam en exploitabel MFA een project van een groter kaliber is. Zo'n project gaan we dan ook niet zomaar aan.

Impressie

De bijgewerkte impressie van onze architect Foppe Hoekstra kunt u via onderstaande link vinden:

Vrijwilligers

Wil je meewerken aan dit geweldige project, geef je dan op via dit formulier!

Doelstelling

Het realiseren en exploiteren van een slim multifunctioneel gebouw met daarin verschillende gebruikers en gebruiksfuncties.

Plaatselijk Belang Tijnje Gemeente Opsterland