De volgende stap

"Alleen lukt niets, maar samen lukt alles". Dat heeft Tijnje wel bewezen met projecten als de realisatie van het natuurzwembad en een nieuwe voetbalkantine. De Tijnsters gaan een uitdaging niet uit de weg en weten de krachten in het dorp goed te bundelen.

Een aantal voorzieningen in Tijnje is aan vervanging toe. Het dorpshuis, de scholen en de gymzaal zijn volledig afgeschreven en voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Al langere tijd heeft Tijnje de wens om deze voorzieningen te combineren in een multifunctionele accommodatie (MFA). In de dorpsvisie uit 2009 is een MFA als speerpunt benoemd.

Voor het project ‘Realisatie MFA De Tynje’ hebben al vele dorpsgenoten een bijdrage geleverd. In verschillende werkgroepen is uitgebreid nagedacht over de wensen en plannen. We beseffen dat het realiseren van een duurzaam en exploitabel MFA een project van een groter kaliber is. Zo'n project gaan we dan ook niet zomaar aan.

Hoewel we voor een grote uitdaging staan, denken wij dat we een haalbaar project hebben. In Tijnje kan een duurzaam en exploitabel MFA worden gerealiseerd, waarmee een enorme boost aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Tijnje wordt gegeven. De samenwerking tussen dorp en gemeente is hiervoor uniek te noemen en een belangrijke factor om het project te laten slagen. Maar daarin hebben wij alle vertrouwen, want: "Alleen lukt niets, maar samen lukt alles!”

De volgende stap is de aanvraag van een ontwerpkrediet aan de Gemeente Opsterland. Hiermee gaan we op zoek naar een architect die met ons de uitdaging wil aangaan. De uitdaging om op de huidige sportlocatie een multi-functioneel centrum te realiseren waar de 3 clusters, ontmoeten, zorg en educatie van Tijnje in synergy met elkaar kunnen werken. De huidige sportlocatie is als meest ideale locatie naar boven gekomen uit de diverse interviews met de potentiële gebruikers.

Doelstelling

Het realiseren en exploiteren van een slim multifunctioneel gebouw met daarin verschillende gebruikers en gebruiksfuncties.

Plaatselijk Belang Tijnje Gemeente Opsterland