De aftrap

In Tijnje staan meerdere oude gebouwen met diverse functies die inmiddels ruimschoots zijn afgeschreven. Vanuit Vitaal Opsterland 2 wordt door de Gemeente Opsterland geadviseerd alle bestaande functies te combineren in één gebouw. Ondermeer de scholen en het dorpshuis moeten er in worden gehuisvest. In september hebben we met vele mogelijke betrokkenen de aftrap gedaan van de realisatie van een MFA in Tijnje. Hierbij is aan alle mogelijke participanten een aantal vragen meegegeven. In januari 2014 hebben we een tweede overleg gehad met als conclusie: willen wij een MFA voor alle partijen in Tijnje, dan zal er wat moeten gebeuren. Meerdere gebruikers hebben aangeven deze uitdaging aan te willen gaan en in 2018 een MFA te realiseren.

De eerste werkgroepen zijn inmiddels geformeerd en vol enthousiasme aan de slag gegaan. Aan de hand van doelstellingen hebben de werkgroepen handvaten om het proces van een te realiseren MFA aan te gaan. Ook Gemeente Opsterland heeft de toegeworpen handschoen opgepakt en is op zoek naar een juiste invulling van het traject met als motto: Alleen lukt niets, maar samen lukt alles

Doelstelling

Het realiseren en exploiteren van een slim multifunctioneel gebouw met daarin verschillende gebruikers en gebruiksfuncties.

Plaatselijk Belang Tijnje Gemeente Opsterland