Informatie

We zijn als dorp met een grote groep vrijwilligers gestart om een nieuwe Multifunctionele Accommodatie in het dorp te realiseren, mits financieel haalbaar en exploitabel. De gemeenteraad heeft 2 jaar geleden groen licht gegeven voor deze pilot, waarbij het dorp plannen opstelt en uitwerkt voor de realisatie van een MFA. Verschillende werkgroepen zijn allen vanuit hun eigen expertise en invalshoek aan de slag gegaan om input te leveren voor de MFA. Daarbij zijn ook processen ontstaan welke nu parallel lopen en van belang zijn voor de uitwerking van de plannen, zoals de fusie van de openbare en de Christelijke school.

Als regiegroep hebben we deze haalbaarheidsverkenning geschreven, gebaseerd op de input die door alle werkgroepen en potentiële gebruikers is gegenereerd. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning heeft dit traject langer geduurd, maar er is al veel werk verricht voor de volgende fases, waardoor we deze vertraging gedeeltelijk weer kunnen inlopen.

Een locatiestudie is onderdeel van de haalbaarheidsverkenning geweest. Vanuit de verschillende invalshoeken bleven twee voorkeurslocaties voor de MFA in beeld: de huidige scholenlocatie en aanbouw aan het sportcomplex aan de Breewei. In deze haalbaarheidsverkenning is 1 scenario uitgewerkt. De definitieve keuze is gemaakt op basis van verschillende argumenten waaronder financiële haalbaarheid.

De uitwerking van de plannen was in eerste instantie vooral een optelsom van eisen en wensen van verschillende gebruikers waarbij de multifunctionaliteit onvoldoende aanwezig was. Een aangescherpte uitwerking, een minder groot gebouw met meer multifunctioneel gebruik van de ruimtes, blijkt financieel haalbaar. Dit plan is gebaseerd op de financiële regelingen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de berekening van de scholen is gebruik gemaakt van het IHP geactualiseerd naar een prijspeil 2017/2018.

Bij de uitgewerkte variant is gekozen voor aanbouw aan het bestaande sportcomplex. In eerste instantie werd gekozen voor aanbouw op het huidige trainingsveld. Gedurende het traject is echter bij een groot aantal gebruikers de sterke wens ontstaan om aan de voorkant, op de huidige tennisbanen, te bouwen. Na de toezegging van enkele gebruikers garant te zullen staan voor de kosten van het verplaatsen van de tennisbanen, is deze variant de basis voor het vervolgtraject.

Dit plan is positief beoordeeld door alle betrokken potentiele gebruikers van het gebouw. Aan de gebruikers is de GO/ NO GO vraag voorgelegd op basis van het huidige plan. Hier is een duidelijke GO uitgesproken. De gebruikers hebben zich gecommitteerd door een akkoord-verklaring te ondertekenen. De volgende fase is de ontwerpfase. Als we voor dit plan de gewenste steun van de gemeenteraad krijgen, zal in de volgende fase van dit project een ontwerp en een definitief exploitatieplan worden uitgewerkt.

Voor vragen of informatie kunt u ons contact formulier invullen. Wij nemen indien nodig contact met u op.

Haalbaarheidsverkenning

Wil je een exemplaar van de haalbaarheidsverkenning, klik dan hier.

 

Doelstelling

Het realiseren en exploiteren van een slim multifunctioneel gebouw met daarin verschillende gebruikers en gebruiksfuncties.

Plaatselijk Belang Tijnje Gemeente Opsterland