Tynje.nl

De website Tynje.nl wordt niet meer geactualiseerd. Samen met de webmaster Hans van der Linden zijn wij op zoek naar een nieuwe invulling voor de website Tynje.nl. Graag willen wij met u de mogelijkheden en uitdagingen bespreken.
Is een dorpswebsite noodzakelijk en wat willen we hier samen in betekenen? Neem voor meer informatie contact met ons op.