Bestuur

Voorzitter Marc Mulder, Warrewei 19, tel. 572242, email: marcmulder@hetnet.nl
Voorzitter, Contacten Bedrijfsleven en Overheden, Dorpsontwikkeling, Rekreatie, Tynjeboade, Lid dagelijks bestuur.
Secretaris Doede van der Veer, Stokkershagen 14, tel. 572223, email: doede@dveer.nl
Vice-voorzitter, Secretariaat, Beheer website, Lid dagelijks bestuur.
Penningmeester Wiebe Lageveen, Breewei 44, tel. 571630, email: w.lageveen@planet.nl
Financiële administratie en Ledenadministratie, Contacten overheden mbt groen en wegen, verkeerszaken, Openbaar Vervoer, Lid dagelijks bestuur.
Lid Vacant
Bouwterreinen, Bestemmingsplannen, Rekreatie en Contacten Overheden.
Lid Engelien Lageveen, Legewei 19, Nij Beets, tel. 0512-461333, email: engelienhendrik@hetnet.nl
Leefbaarheid, WMO
Lid Gerda Oosterhof, Riperwei 23, tel. 646952, email: gerdaoosterhof@hotmail.com
Welkomstmappen, Tijnjepromotie, WMO