Bestuur

Voorzitter Marc Mulder, Warrewei 19, tel. 572242, email: marcmulder@hetnet.nl
Voorzitter, Contacten Bedrijfsleven en Overheden, Dorpsontwikkeling, Rekreatie, Tynjeboade, Lid dagelijks bestuur.
Secretaris Doede van der Veer, Stokkershagen 14, tel. 572223, email: doede@dveer.nl
Vice-voorzitter, Secretariaat, Beheer website, Lid dagelijks bestuur.
Penningmeester Wiebe Lageveen, Breewei 44, tel. 571630, email: w.lageveen@planet.nl
Financiële administratie en Ledenadministratie, Contacten overheden mbt groen en wegen, verkeerszaken, Openbaar Vervoer, Lid dagelijks bestuur.
Lid Abel Oostra, Ulesprong 17, tel. 571494, email: abelroostra@gmail.com
Bouwterreinen, Bestemmingsplannen, Rekreatie en Contacten Overheden.
Lid Engelien Lageveen, Legewei 19, Nij Beets, tel. 0512-461333, email: engelienhendrik@hetnet.nl
Leefbaarheid, WMO
Lid Gerda Oosterhof, Riperwei 23, tel. 646952, email: gerdaoosterhof@hotmail.com
Welkomstmappen, Tijnjepromotie, WMO