Riper Gebiedsvisie

Op 16 december 2008 heeft de commissie Romte van de Gemeente Opsterlân een plan van aanpak besproken om te komen tot de “Riper Gebiedsvisie”. Dit betreft een ruimtelijke visie waarin een integrale gebiedsgerichte aanpak voor West-Opsterland (gebied Tijnje – Nij Beets) wordt uitgewerkt.

Dit gebeurt rondom de volgende thema’s:

  • Plan Water
  • Recreatie en toerisme
  • Natuur en landschap
  • Plattelandseconomie
  • Leefbaarheid
  • Duurzaamheid en energie

Via een 6-stappenplan zal de gebiedsvisie tot stand komen. In de verschillende stadia zullen inwoners, marktpartijen en belangengroeperingen worden betrokken in de planvorming. Doel van de gemeente is om de gebiedsvisie in de loop van 2010 af te ronden.

In de vergadering van 16 december bleek er breed draagvlak te zijn voor het plan van aanpak en in de gemeenteraadsvergadering van januari zal dit plan worden vastgesteld.

Als Plaatselijk Belang Tijnje zullen wij ons best doen om de wensen van het dorp, gebundeld in de Lange Termijn Visie “Tijnje 2020” op te nemen in de gebiedsvisie.

Klik hier voor informatie Gemeente Opsterland

 

 

 

 

 

 

 

Menu