Pipegaelsgeaplein

Al een aantal jaren wordt er gesproken over een opknapbeurt voor het Pipegaelsgeaplein (het pleintje aan de Breewei tegenover het voormalige postkantoor). Dit pleintje ligt er ”súterich” bij. Slecht onderhoud, vol met vrachtwagens, stortplaats voor groenafval, stalling voor keten en machines. Dit alles geeft een rommelige aanblik, terwijl een pleintje op deze plek een echte dorpsplein-functie zou kunnen hebben. Na een oproep in de Tijnjeboade is begin 2008 een werkgroep samengesteld bestaande uit:

Willemijne Jorritsma - aanwonende
Gerrit de Groot - aanwonende
Lia Versteege - creatieve inbreng
Andries Heidstra - Gemeente Opsterland
Jan Overwijk  - Plaatselijk Belang Tijnje
Marc Mulder - Plaatselijk Belang Tijnje

Door de werkgroep zijn ideeën uitgewisseld over de wensen en eisen waar het plein aan moet voldoen. Hierbij kunt u denken aan zaken als: parkeerfunctie, mogelijkheid voor muzikale optredens, ruimte voor markt, braderie etc, ruimte voor kerstboom, maar ook technische zaken als bestrating, beplanting. Hierbij is er gekeken naar bijvoorbeeld mogelijkheden tot behoud van de oude Linde, terugkeer lijnenplan voormalige school, gebruik Tijnjewapen in bestrating, etc.

Door de werkgroep zijn de plannen uitgewerkt. Waarna ze konden worden begroot. Met het groene licht van de gemeente in oktober 2009 konden de kosten worden gedekt. Naast Gemeente Opsterland en het dorp zelf zijn er nog 8 instellingen en bedrijven die een financiële bijdrage leveren.

De plannen van de werkgroep zijn eerst in overleg met de direct aanwonenden aangescherpt. Op 12 oktober 2009 is er een informatieavond gehouden voor de overige dorpsbewoners. De plannen werden daar zeer positief ontvangen.

Op vrijdag 2 juli is het Pipegaelsgeaplein feestelijk geopend. De openingshandeling werd verricht door Wethouder Kooistra en beeldhouwer Lia Versteege. Er was muzikale omlijsting door het Tynster Manljuskoar en voor de kinderen werd een ballonnenwedstrijd gehouden.

 

 

 

 

 

Menu