N392

Op de provinciale weg, de N392, gaat de provincie Fryslân vijf kruispunten aanpakken. Het gaat om het deel Akkrum - Aldeboarn - Tijnje - Gorredijk. De huidige inrichting van deze kruispunten op de N392 voldoet niet. Het doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het betreft de kruispunten met Warrewei en Tynjewei. Op de kruispunten zijn de aandachtspunten de zichtbaarheid en snelheid. Het idee is om de N392, ter hoogte van Tijnje, 60 km per uur te maken.

 

Meer info staat in de nieuwsbrief en op de website van de provincie.