Stille Ommegang & Herdenking 4 mei 2016

 

Ruim 300 mensen herdenken in Tijnje

Veel mensen namen dit jaar aan Tijnje deel aan de jaarlijkse herdenking op 4 mei. Gezamenlijk werden slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Gezien het grote aantal aanwezige jongeren en kinderen geeft het dorp hierbij een goede invulling aan het landelijke meerjarenthema “Geef vrijheid door”. Voor de vijfentwintigste keer werd dit jaar in Tijnje de herdenking in de huidige vorm georganiseerd. Als deze jaren is er een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen van de basisscholen De Rank en De Pols. Door ze actief te betrekken wordt bijgedragen aan het besef wat het leven in vrijheid betekent en wat voor offers hier in het verleden voor zijn gebracht.

De herdenking begon met een stille tocht vanaf de kerk door het dorp naar de Algemene Begraafplaats. Hier werden bloemen gelegd bij de gaven van Tijnster oorlogsslachtoffers. Bij het monument voor dorpsgenoten die zijn omgekomen bij de gevechten bij de Grebbeberg werd een krans gelegd. De kersverse dominee, mevrouw Dieuwke van der Leij sprak in haar overdenking over de lessen die we moeten leren uit het verleden, waarna de schoolkinderen gedichten voordroegen. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door De Bazuin. Indrukwekkend waren The Last Post die Lieuwe Jeeninga over de vijver blies, het klokluiden en de twee minuten intense stilte. Na het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus werd de bijeenkomst afgesloten door de voorzitter van Plaatselijk Belang.

Voor de vijfentwintigste keer waren de gedichten van de schoolkinderen geschreven door Frank de Koster die ook ieder jaar een flink deel van de organisatie voor zijn rekening neemt. Samen met een aantal dorpsgenoten is Frank al vanaf het eerste moment betrokken bij deze herdenking. Hiervoor werd de waardering uitgesproken. Gezien de aanwezigheid van jong en oud zal deze herdenking ook komende jaren blijven bijdragen aan het doorgeven van de vrijheid.

 

Herdenking

Op 4 mei zal ook in Tijnje weer de jaarlijkse herdenking plaatsvinden van slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. Na een stille omgang door het dorp vindt er een herdenking plaats op de begraafplaats. De overdenking wordt dit jaar gedaan door onze nieuwe dominee, mevrouw Dieuwke van der Leij. Ook zullen de schoolkinderen gedichten voordragen. Onderdeel van het meerjaren thema “Vrijheid geef je door” is in 2016 het thema De vrijheid omarmd”.

19.00 Samenkomst in kerk Rolbrêgedyk met muzikale omlijsting
19.10 Opstellen voor route langs Breewei, Warrewei, Winia Ikkers en Master Roordawei
19.15 Vertrek naar Algemene Begraafplaats
19.35 Kranslegging bij monument
19.36 Overdenking door Ds. Dieuwke van der Leij
19.45 Koralen door de Bazuin
19.52 Voordracht door kinderen
19.56 "The Last Post" door de bazuin
19.57 Klokluiden - ter nagedachtenis aan hen die hun leven gaven
20.00 Twee minuten stilte
20.02 Klokluiden - een oproep voor vrede, veiligheid en gerechtigheid
20.04 Wilhelmus vers 1 en 6 door de Bazuin
20.06 Afsluiting door voorzitter van Plaatselijk Belang

Indien het voor u bezwaarlijk is om deel te nemen aan de stille omgang, kunt u rechtstreeks naar de begraafplaats gaan.

U wordt vriendelijk verzocht om tussen 18.00 en 21.00 de vlag halfstok te hangen.

De Breewei zal tussen 19.15 en 20.10 worden afgesloten voor verkeer om de herdenking op gepaste wijze te kunnen laten plaatsvinden.

Wij verwachten dat er weer veel mensen aanwezig zullen zijn.