DynDoarp

Doch it foar dyn doarp

Omrop FryslanOok Tijnje heeft zich opgegeven voor het nieuwe televisie programma "Doch it foar dyn Doarp"van Omrop Fryslan. Dorpen uit Fryslân krijgen van Omrop Fryslan van dinsdag tot en met zaterdag een half uur TV aangeboden. De dorpen moeten dat zelf zo creatief mogelijk invullen.  Een hele klus, want vijf keer een half uur TV maak je niet zomaar. Omrop Fryslan staat de dorpen terzijde.  Met de productie, tips en ideeën.  Maar verder moeten de dorpen het allemaal zelf doen. Doch it foar dyn doarp is een competitie waar uiteindelijk voor de winnaar tien duizend euro klaar ligt. Een deskundige jury gaat beoordelen welk dorp het meest creatieve TV heeft gemaakt en voor dat dorp is de hoofdprijs. Die prijs moet worden besteed aan doelen in het dorp, zodat de hele dorpsgemeenschap iets heeft aan de dikke prijs. Doch it foar dyn doarp is vanaf dinsdag 5 april tot en met zaterdag 2 juli iedere dag, uitgezonderd zondag, tussen 16.30 en 17.00 uur te zien bij Omrop Fryslân. De maandag is de ‘wisseldag’. Op die dag zenden we een compilatie uit van de leukste momenten van de afgelopen week. Er hebben zich meer dan veertig dorpen aangemeld voor deze bijzondere competitie. Er moet dus worden geselecteerd.
In de komende weken zal iedere zaterdag in het radioprogramma Sneon yn Fryslân tussen 13.00 en 18.00 uur een aantal dorpen bekend worden gemaakt die daadwerkelijk gaan deelnemen aan de TV strijd.  In dit programma wordt ook regelmatig meer informatie gegeven over de stand van zaken rondom ‘Doch it foar dyn doarp’. Half februari komt er een speciale website in de lucht, (www.dyndoarp.nl)  waarop alle informatie te vinden is over deze unieke TV competitie.

Helaas zijn we niet ingeloot. We gaan kijken wat de andere dorpen er van maken. De reeds ingestuurde ideeën bewaren we.