Buurtbus

De bemensing van de buurtbus is een probleem
Er zijn onvoldoende vrijwilligers voor de buurtbus na de vakantie.

Gewijzigde dienstregeling
Op dit moment rijdt de buurtbus de vakantieregeling. Hierdoor kan er met minder chauffeurs worden gereden. Maar ook na de zomervakantie zijn wij genoodzaakt minder te gaan rijden als er zich geen nieuwe vrijwilligers melden. Het idee is in september de laatste rit naar Gorredijk te laten eindigen om 17:20 in plaats van 19:37 uur.

Werven van vrijwilligers
Er wordt al enige tijd door de gemeente via allerlei kanalen getracht vrijwilligers te werven voor bemensing van de bus. Het aantal nieuwe aanmeldingen is onvoldoende voor bemensing van de buurtbus na september. Dan gaat een fulltime gesubsidieerde chauffeur met pensioen en stoppen twee vrijwilligers. Er moeten dit jaar minimaal 10 mensen bij komen.

Stichting
Er zijn niet alleen chauffeurs nodig, maar ook mensen die kleine administratieve werkzaamheden willen doen. En mensen die zitting willen nemen in het bestuur van een nieuw te vormen Stichting buurtbus.

Kunt u helpen?
Als er dorpsgenoten zijn die het belangrijk vinden dat de buurtbus blijft, kom helpen. De buurtbus gaat in september minder rijden als er geen nieuwe vrijwilligers bij komen.

Informeren
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de coördinator van de buurtbus, de heer Klaas Beenen: email k.beenen@home.nl. Voor er op de bus kan worden gereden, volgt altijd een medische keuring en een rijvaardigheidskeuring. Mede hierom worden mensen gevraagd die affiniteit hebben met het rijden in een bus, maar ook mensen die bereidt zijn dit te leren en daarmee behulpzaam te zijn voor bewoners van Opsterland en ook daarbuiten.

Buurtbus