Verkeerssituatie Breewei t.a.v. MFA De Tynje

Sinds 2016 zijn we gestart met de realisatie van de MFA De Tynje. Vanuit de regiegroep hebben we signalen ontvangen dat de verkeerssituatie bij de toekomstige MFA De Tynje de nodige uitdagingen geeft. Vanuit diverse overleggen met buurt, belanghebbenden, Gemeente Opsterland en verkeersdeskundigen blijkt dat de hele Breewei aandachtspunten heeft.

Verkeersdeskundigen Ymkje Veldman en Jan Dijkstra van Gemeente Opsterland hebben de uitkomsten van de overleggen verzameld en uitgewerkt in onderstaand advies. Dit advies wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Gemeente Opsterland als onderdeel van de werkzaamheden MFA De Tynje.

Ingang dorp - N392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFA


Kruispunt Breewei Rolbrêgedyk

 

Kruispunt Rolbrêgedyk Riperwâlden


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de komende situatie bij de MFA De Tynje zijn onderstaande 3D afbeeldingen gegenereerd.