Bezuinigingen gemeentebedrijf

Vanuit het dorp horen wij de laatste tijd vaak klachten over het onderhoud van openbaar groen en wegen. Bijvoorbeeld het onderhoud aan het begraafplaats laat nogal te wensen over. Wij zijn hierover volop in gesprek met het gemeentebedrijf. Het gemeentebedrijf heeft echter te kampen met fors ingekrompen budgetten waardoor niet alles kan worden gedaan op de wijze waarop het eigenlijk zou moeten. We blijven proberen daarin samen de juiste keuzes te maken. Als u klachten, adviezen of wensen aangaande stoepen, wegen en openbaar groen, kunt u dit melden bij het gemeentebedrijf. Dat kan per telefoon (0513-481544) of per email naar Het Gemeentebedrijf.

Gemeente Opsterland