De Tynje

Logo De TynjePlaatselijk Belang Tijnje

Plaatselijk Belang Tijnje is opgericht in 1896 met als missie:

"Te Tijnje & Omstreken bestaat een vereeniging 'Plaatselijk Belang', die zich ten doel stelt door algemeene samenwerking de belangen van Tijnje & Omstreken, zoowel nut als genoegen betreffende, te bevorderen".

Deze oude doelstelling was, is en blijft altijd aktueel in een dorp als Tijnje. Het gaat nog steeds om de instandhouding en verdere ontwikkeling van het bloeiende en leefbare dorp Tijnje. Ook na ruim 100 jaar, in de eenentwintigste eeuw houdt PB zich bezig met het "nut van het algemeen". PB is de spreekbuis van het dorp naar gemeentelijke en provinciale overheden.

Plaatselijk Belang Tijnje. Ook uw belang!

Wijdgezicht De Tynje

 

 

 

 

 

 

Volg onze livestream van de 4 mei herdenking op onze facebook pagina

 

 

  MFA De Tynje