Welkom mappen

Om nieuwe inwoners van Tynje te informeren over het rijke verenigingsleven in het dorp heeft Plaatselijk Belang welkom mappen geïntroduceerd. Voor alle nieuwe inwoners (en jongere Tynsters die voor het eerst zelfstandig gaan wonen) ligt er een map klaar. Hierin is informatie verzameld over diverse verenigingen en voorzieningen in ons dorp. Ook zit er een exemplaar van de meest recente Tijnjeboade in evenals het bewaarnummer van de Tijnjeboade.

De welkom map wordt door de buurtvereniging overhandigd aan de nieuwe bewoners. Deze buurtverenigingen kunnen een recente map opvragen bij Anneke Ziel (571277).