Verkeerssituatie Breewei

Sinds 2016 zijn we gestart met de realisatie van de MFA De Tynje. Vanuit de regiegroep hebben we signalen ontvangen dat de verkeerssituatie bij de toekomstige MFA De Tynje de nodige uitdagingen geeft. Vanuit diverse overleggen met buurt, belanghebbenden, Gemeente Opsterland en verkeersdeskundigen blijkt dat de hele Breewei aandachtspunten heeft. Uit het overleg met de buurt komen met name de ingangen van het dorp ter sprake.

Verkeersdeskundigen Ymkje Veldman en Jan Dijkstra van Gemeente Opsterland hebben de uitkomsten van de overleggen verzameld en uitgewerkt in onderstaand advies.

Ingang dorp - N392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies is het aanbrengen van een verlengd plateau uitgevoerd in asfalt. Bij het aanleggen van het plateau op bovenstaande wijze heeft het verkeer van en naar de Brêgeleane geen hinder. Invulling van de bushaltes wordt nader naar gekeken.

MFA

Advies is een lang plateau in de Breewei zoals bij het Pipegaelsgeaplein voor continuïteit en herkenbaarheid uitgevoerd in gebakken klinkerverharding. Ter hoogte van de tút en d'r út zone worden de bestaande parkeerplaatsen en trottoir verbreed. Het verkeer van rechts heeft voorrang. Op het bestaande asfalt komt een nieuwe slijtlaag.

Kruispunt Breewei Rolbrêgedyk

Advies is een kruispuntplateau uitgevoerd in asfalt. De boogstralen kleiner maken/ bochten
scherper maken waardoor kruispunt oppervlak kleiner en overzichtelijker wordt. Meer nadruk op dat verkeer van rechts voorrang heeft.

Kruispunt Rolbrêgedyk Riperwâlden


Advies kruispuntplateau De Riperwâlden wordt herstraat. De komgrens Tijnje benadrukken door duidelijke poort. Komgrens versmallen zodat snelheid van voertuigen verminderd. Rekening houden met voldoende ruimte voor fiets en pPasseerbaar voor de bus. Kiezen voor uniformiteit en herkenbaarheid zoals bij komgrens Tijnje aan de Lúxter Heawei is gedaan.

Digitale bijeenkomst

Bovenstaand willen wij graag met u bespreken. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt tijdens een digitale bijeenkomst op maandag 15 februari om 19:30. Hiervoor kunt u zich aanmelden via een email naar pbt@tynje.nl. Na opgave ontvangt u voor de digitale Teams bijeenkomst een link om te kunnen deelnemen.

Mocht u geen mogelijkheid hebben om digitaal deel te nemen, maar wilt u wel de presentatie volgen, geef dit ook aan via pbt@tynje.nl. Wij zoeken dan een passende oplossing conform de corona regels.