TynjeApp

In de afgelopen periode zijn veel buurten flink aan de slag gegaan met de appgroepen voor buurtpreventie. Er zijn beheerders aangesteld en telefoonnummers ingevoerd, de stickers zitten naast de deuren en de flyers zijn uitgedeeld. Op sommige buurten wordt de groep ook al aktief gebruikt. Op 10 oktober willen we graag met de buurten de stand van zaken en de eerste ervaringen uitwisselen.