Herinrichting

Met de buurtgenoten en de speeltuinvereniging zijn Gemeente Opsterland en Plaatselijk Belang Tijnje in gesprek over de her-inrichting van de Romke van Damwei en het bijbehorende groen.

 

 

 

 

 

Menu