PIN-automaat

De Rabobank heeft aangegeven dat de PIN-automaat in Tijnje zal verdwijnen. Naast het afnemend gebruik is ook de veiligheid een belangrijke reden om de automaat op te heffen. Dit omdat de automaat nu nog gesitueerd is in een woonhuis.

Als Plaatselijk Belang betreuren wij het verlies van deze voorziening voor het dorp. Met de Rabobank hebben we moeten concluderen dat een alternatieve locatie in Tijnje niet voor handen is. Wel is afgesproken dat bij de realisatie van het MFA De Tynje naar de mogelijkheden wordt gezien om binnen het MFA een voorziening te treffen.

Als het verdwijnen van de automaat tot problemen leidt, heeft de bank aangeboden om klanten op diverse wijzen te ondersteunen. Neemt u daarvoor contact op met de bank. Ook kunt u zich bij Plaatselijk Belang melden. Wij zullen de verzoeken bundelen en afstemmen met de Rabobank.