Noflik en duorsum wenje yn Opsterlân

De gemeente Opsterland heeft samen met Energiewacht Groep uit Gorredijk  een energiebesparingactie in Opsterland.  Doet u mee, dan krijgt u een deskundig energiebesparingadvies voor uw woning. Hierin staat helder aangegeven met welke maatregelen u het beste resultaat  behaalt.  U kunt meedoen als u in Opsterland woont én eigenaar bent van een woning die is gebouwd voor 1990.  De actie loopt tot september 2013 of zolang er geld beschikbaar is. Want voor deze actie geldt “op=op”.

Energiebesparingadvies
Als u meedoet aan deze actie krijgt u een helder energiebesparingadvies (EPA-advies), op maat geschreven voor uw situatie. Een energieadviseur van Energiewacht Groep komt bij u thuis, bekijkt hoe u kunt besparen en bespreekt uw wensen. Hij maakt een precieze offerte voor de investeringen van de verschillende verbeterpunten. Ook ziet u meteen hoeveel u ermee bespaart, welke subsidies u kunt krijgen en wat de terugverdientijd is.

Kosten energiebesparingsadvies.
De kosten van het energiebesparingsadvies zijn  € 350,-- U ontvangt hiervoor een rekening van Energiewacht Groep. Deze rekening moet u zelf betalen. Van de gemeente kunt een  subsidiebedrag van € 250,-- krijgen in de kosten van het energiebesparingsadvies.  U dient daarvoor een aanvraag bij de gemeente in te dienen. Daarbij kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet u  samen met een kopie van de door u betaalde rekening voor het energiebesparingsadvies toesturen aan: gemeente Opsterland, afdeling Ontwikkeling, Postbus 10.000, 9244 ZP  Beetsterzwaag. 

Meedoen
Wilt u meedoen aan deze actie van de gemeente Opsterland en Energiewacht Groep? Meld u dan nu aan bij de gemeente Opsterland en/of Energiewacht Groep. Dat kan via www.opsterland.nl of www.energiewacht.nl of door te bellen naar 0512 386 222 of  0800 1587.

Menu