Nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Plaatselijk Belang afgelopen vrijdag sprak voorzitter Marc Mulder zijn zorg uit over de ontwikkeling van het dorp Tijnje. Doordat de overheid de komende jaren geen geld voor projecten heeft overweegt de gemeente om de in ontwikkeling zijnde Riper Gebiedsvisie voor Tijnje en Nij Beets niet af te maken. Volgens Marc zit het dorp al twee jaar op slot in afwachting van de visie die in 2010 klaar zou zijn. Het gebied zou zich met name op recreatie moeten richten, maar afgezien van het ontbreken van overheidsinvesteringen lijken ook private initiatieven nu geen kans te krijgen. Het ontbreken van de middelen voor projecten op korte termijn mag volgens de voorzitter geen reden zijn voor het niet ontwikkelen van een visie voor 20 tot 30 jaar.

Marc blikte tijdens de receptie terug op het afgelopen jaar met vooral hoogtepunten. Onder meer werd stilgestaan bij het vernieuwde Pipegaelsgeaplein, de nieuwbouw van woningen aan de Gerrit Roordawei en vervanging van woningen in het dorpshart. Ook was er aandacht voor de vernieuwing van het parkje aan de Romke van Damwei, wat in samenspraak met de aanwonenden wordt gerealiseerd. Na dat al deze projecten zijn gerealiseerd, staat het grootste deel van het dorp er weer florissant voor is de conclusie van de voorzitter. Grote zorg is er echter over het verpauperen van het oude bedrijventerrein De Ripen waar herontwikkeling  door het uitblijven van de gebiedsvisie op losse schroeven komt te staan.

Ook werd teruggekeken op een jaar met vele festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van Tijnje. Hoogtepunten waren onder andere het openluchtspel Jesus Christ Superstar, beloond met een Gouden Gurbe, de Domela’s Paad wandeltocht en een combine race met meer dan 5000 bezoekers, georganiseerd door de Nederlands Kampioen Combineracen. Als climax was er de feestweek in september met onder andere een grote dorpsreünie. Speciaal werd aangehaald dat alle evenementen zijn georganiseerd door vrijwilligers, wat in andere dorpen soms niet meer voor elkaar is te krijgen.

Ook Carnavalsvereniging De Turftrapers gaf traditioneel zijn visie op het functioneren van Plaatselijk Belang. Prins Adrianus den Tweede had elf kritische punten voor het bestuur welke zeker ter harte worden genomen. Na een kleine onderbreking was het tijd voor de 16e nieuwjaarsconference, welke zo verzekerden Jan, Rinze en Theo, dit jaar echt voor de laatste keer werd gemaakt. Met een knipoog werd teruggekeken op de laatste 20 jaar van Tijnje, wat tot grote hilariteit onder het publiek leidde. Het bestuur dankte de heren voor hun jarenlange inzet met een kleine attentie en wenste een ieder een voorspoedig 2011.

 

Klik voor de fotoreportage op de volgende link