Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje op woensdag 13 november 2019 in Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 14 november 2018 (hier te bekijken)
 3. Jaarverslag (hier te bekijken)
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Dorpsbudget
 8. Lopende projecten
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Doede van der Veer (herkiesbaar voor max. 2 jaar)
  Voorgesteld door bestuur: Anita van Norel
  Er is nog een vacature. Eventuele (tegen-) kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Pauze

 

Na de pauze wordt het eerste exemplaar van het nieuwe boek “Troch De Tynster Tiid” gepresenteerd door schrijver Jan Post.

Alle Tijnsters zijn deze avond van harte welkom. Om tijdens de leden-vergadering mee te mogen besluiten dient u lid te zijn van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid? U kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

Menu