Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje op woensdag 14 november 2018 in Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 15 november 2017 (hier te bekijken)
 3. Jaarverslag (hier te bekijken)
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Dorpsbudget
 8. Lopende projecten
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend: Wiebe Lageveen (niet herkiesbaar)
  Er zijn drie vacatures. Kandidaten worden via de website bekend gemaakt. Eventuele (tegen-) kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Pauze

 

Na de pauze wordt de concept Dorpsvisie Tijnje 2018-2028 gepresenteerd. Graag willen we hierover met u in gesprek.

Alle Tijnsters zijn deze avond van harte welkom. Om tijdens de leden-vergadering mee te mogen besluiten dient u lid te zijn van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid? U kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

Menu