Jaarvergadering

 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Tijnje op woensdag 15 november 2017 in Dorpshuis De Trekkerstinte, aanvang 20.00 uur

AGENDA:

 

 1. Opening, mededelingen en bestuurszaken
 2. Verslag vorige vergadering d.d. 16 november 2016
 3. Jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Dorpsbudget
 8. Lopende projecten
 9. Bestuursverkiezing
  Vacature:
  Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Pauze

Na de pauze een presentatie van Tynje.nl waarbij men ingaat op de toegevoegde waarde van een dorpswebsite en dat deze voor en van de inwoners van Tijnje is.

Deze avond is voor leden van Plaatselijk Belang Tijnje. Bent u nog geen lid?
Meldt u zich aan bij één van de bestuursleden of via de website
Want Plaatselijk Belang is ook uw belang.

 

 

Menu