Glasvezel Buitengebied

Op 4 oktober is door KabelNoord in het dorpshuis toegelicht hoe men de buitengebieden van Friesland op snel internet wil aansluiten. We gebruiken onze internetverbinding tegenwoordig voor heel veel zaken. Een snelle en betrouwbare verbinding is daarom van groot belang, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Om het project uit te rollen is een voorwaarde dat 60% van de betreffende adressen mee doet. Op dit moment heeft in Tijnje 34% zich aangemeld. Wij willen daarom een oproep doen aan de overige bewoners in het buitengebied. Dit is een kans die waarschijnlijk maar één keer voorbijkomt. Grijp deze kans en meld u aan. Als er vragen zijn, kunt u terecht bij KabelNoord (0519-701701 / www.glasvezel.frl) of bij het bestuur van Plaatselijk Belang.

19 november komt snel dichterbij!!

Tussenstand gemeente Opsterland (bron: glasvezelvankabelnoord.nl)