DorpsVisie Tijnje

In 2018 zijn er een aantal bijeenkomsten gehouden met verschillende groepen. Hier is veel input geleverd ten behoeve van de nieuwe dorpsvisie. De oude visie uit 2009 was niet meer actueel en daarom zijn de wensen en ambities van het dorp opnieuw in kaart gebracht.

Tijdens de ledenvergadering in november is de conceptvisie gepresen-teerd. De input die we daarna nog hebben ontvangen is verwerkt en tijdens de nieuwjaarsreceptie kon het definitieve document worden aangeboden.

In de dorpsvisie zijn de ambities geformuleerd vanuit vier thema’s: Leefbaarheid, Wonen, Werken en Recreatie. Voor verschillende ambities hebben we de gemeente nodig of bijvoorbeeld provincie, Staatsbos-beheer of de woningcoöperatie. Andere kunnen we zelf oppakken vanuit het dorp. Hiervoor zullen groepen worden gevormd zoals een jeugdraad, een seniorenraad, een werkgroep “Tijnje energieneutraal”.

Een dorpsvisie maak je voor de toekomst. Daarom werd het eerste exemplaar aangeboden aan de jeugd. Tijdens de bijeenkomsten in het afgelopen jaar hadden zich een aantal jongeren aangemeld voor de nog te vormen jeugdraad. Zij kregen het eerste exemplaar aangeboden.

In het komende jaar zullen de plannen concreet worden gemaakt. Er worden werkgroepen opgestart en met de gemeente wordt een ontwikkelagenda opgesteld.

U kunt de dorpsvisie hier bekijken.

 

 

 

 

 

Menu