Dorpsspiegel 2009

In 2002 is door gemeente Opsterland het huidige dorpenbeleid ingezet. De Plaatselijk Belangen in Opsterland en de gemeente hebben toen "dorpsspiegels" opgezet. Door middel van enquêtes, gesprekken, fotosessies en dergelijke is de mening van de bevolking over het eigen dorp in kaart gebracht. deze visie is de basis geweest voor het dorpenbeleid en voor de speerpunten in het overleg tussen de Plaatselijk Belangen en de gemeente. Ook in 2005/6 is er met behulp van enquêtes een dorpsspiegel gemaakt. De resultaten van 2002 en 2005/6 zijn terug te vinden op www.dorpsspiegel.nl.

In oktober 2009 zijn we gestart met een nieuwe ronde dorpsspiegels. Onder 175 mensen, man/vrouw, jong/oud, import/autochtone Tynsters is een vragenlijst uitgedeeld. Maar liefst 85% van de mensen heeft de moeite genomen om deze lijst in te vullen. Deze enquêtes door de gemeente geanalyseerd. De resultaten van de hele gemeente zullen door de gemeente zelf worden gepubliceerd. Door Plaatselijk Belang en de gemeente zijn de belangrijkste en meest opvallende zaken uitgefilterd. Deze zaken zullen in de komende tijd de basis vormen voor de speerpunten in het overleg tussen Plaatselijk Belang Tijnje en de gemeente.

Enkele opvallende resultaten uit de basisanalyse:

 • Veel mensen werken buiten het dorp (87%) en/of buiten de gemeente: 73%
 • Veel mensen typeren Tijnje vooral als:
  • Fijn om te wonen
  • Zeer levendig
  • Vooruitstrevend
 • Grote tevredenheid over dorpshuis (98%), dorpswebsite (99%) en de dorpskrant: 97%!!
 • In Tijnje nemen mensen meer dan gemiddeld deel aan verenigingsleven. De buurtverenigingen hebben met 79% van de bevolking de grootste aanhang.
 • Mensen zijn gehecht aan het dorp (71%) en blijven hier graag wonen: 90%
 • Qua speel- en vermaakvoorzieningen voor peuters en kinderen is men in het algemeen tevreden, echter voor jongeren beslist niet (slechts 32%).
 • Grote tevredenheid (97%) over medische voorzieningen.
 • Bewoners beoordelen Tijnje als leefomgeving met een 7,5

 

 

 

 

 

Menu