Dorpsbudget

Gemeente Opsterland verstrekt de dorpen een budget voor projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid. Gebruik voor het aanvragen volgende link.