Populierenkap

Populieren kap

Gemeente OpsterlandIn 2011 is gestart met de kap van populieren langs diverse wegen in Opsterland. Ongeveer de helft van het werk is al uitgevoerd. Voor de overige wegen heeft aanvullende ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Nu dat afgerond is, worden de populieren langs de andere wegen gekapt. Voor de kap langs De Wispel (Tijnje) en De Plasse (Langezwaag) wordt een ontheffing aangevraagd, zodat de populieren daar later gekapt worden.

Vanaf week 9 tot en met week 11 is gestart met de kap op de volgende wegen:

  • Hanebuurt-Tjalling Harkeswei Lippenhuizen
  • Lytse Wyngaerden Langezwaag
  • Koaibosk Terwispel
  • Doarpsstrjitte en Blauwe Kampwei Nij Beets (wilgen)
  • Badweg Gorredijk
  • Dykfinne Nij Beets

De aannemer voert voorafgaande aan de werkzaamheden een flora- en faunacheck uit om geen verontrusting te veroorzaken.

Van de bomen worden eerst de kroon en takken verwijderd, de stam blijft staan. Later komt de aannemer terug om de stam te verwijderen en de stobbe te frezen.