Defibrillator

In het sportcomplex van Tijnje aan de Breewei is een AED aanwezig. Dit is vooraleerst een tijdelijk locatie. We zijn op termijn op zoek naar locatie midden in het dorp waar een ieder kan beschikken over de AED. Hierbij komt ook een lijst met personen die de AED kunnen bedienen. Wilt u zich alvast opgeven voor deze lijst, mail dan

Deze AED is door Gemeente Opsterland beschikbaar gesteld. Maar wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator. Misschien kent u dit apparaat beter als een AED, een apparaat dat electrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de hartstichting.


Hartstichting