Buurtacademie

Buurtacademie

De Buurtacademie is geen gewone schoolBuurtacademie

Mobiele telefoon, computers, internet, kinderopvang voor werkende ouders. Zo maar een aantal niet meer weg te denken ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Die ontwikkelingen gaan onverminderd door. De wereld waarin wij leven verandert razendsnel. Dit betekent dat ook volwassenen steeds nieuwe dingen moeten en willen leren. Leren hoeft niet in een schoolgebouw volgens een vast programma.
Bij de Buurtacademie kunt u leren wat ú wilt, bij ú in de buurt.

De Buurtacademie is er voor volwassen wijkbewoners

De Buurtacademie is bedoeld voor volwassenen in de wijk of het dorp. Voor de jonge moeder die wil praten over de opvoeding van haar kinderen, voor de gepensioneerde die wil leren e-mailen, voor vrijwilligers die willen weten hoe zij goed kunnen vergaderen en voor de jong volwassene die moeite heeft om met zijn geld rond te komen. Kortom voor jong en oud, met veel of weinig vooropleiding, met of zonder betaalde baan.

Zo maar een greep uit de mogelijke onderwerpen:
 • Engels (of een andere taal)
 • gezond koken
 • geheugentraining
 • tango dansen
 • tekenen en schilderen
 • e-mailen en internet
 • omgaan met pubers
 • praten met mijn kind
 • omgaan met geld
 • weerbaarheidstraining
 • computerles
 • vergaderen en notuleren
 • voorlezen
 • boekhouden voor verenigingen
 • klussen
 • etc..
De Buurtacademie wil weten wat u wilt leren
De Buurtacademie werkt met een werkgroep in elk dorp in de gemeente Gemeente Opsterland. In de werkgroep zijn diverse organisaties en verenigingen uit het dorp vertegenwoordigd. De werkgroep maakt het programma voor een seizoen op basis van wensen uit het dorp. Het scholingsaanbod wordt in beginsel uitgevoerd in het eigen dorp. De bedoeling is dat alle cursussen in het dorp zelf voor de eigen inwoners gegeven worden. Soms wordt samengewerkt met andere dorpen, als in het eigen dorp niet voldoende animo is voor een bepaalde cursus.

Organisaties werken samen in de Buurtacademie
In de Buurtacademie werken de Gemeente Opsterland, CBS De Rank, OBS De Pols, Dorpshuis De Trekkerstinte en Plaatselijk Belang Tijnje samen. De basis is de plaatselijke werkgroep.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Buurtacademie kunt u contact opnemen met de plaatselijke werkgroep Buurtacademie Tijnje.